Konferencja dla Kierowników Grantów Zakopane 2010

Konferencja dla Kierowników Grantów

SEMINARIUM –ZAKOPANE 2010

Niniejszym uprzejmie informujemy, że tradycyjnie organizujemy kolejne seminarium dla kierowników lub wykonawców grantów z zakresu informatyki, rozpoczynających się w 2009 r. lub pierwszej połowie roku 2010 oraz grantów kończących się w drugiej połowie 2010 r. i pierwszej połowie 2011 r.

Seminarium ZAKOPANE 2010 odbędzie się w terminie od dnia 01.12.2010 r. (środa, od kolacji ok. godz. 1900) do dnia 05.12.2010 r. (niedziela, do śniadania ) w:

 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,START’’

ul. Piłsudskiego 22

34-500 Zakopane

tel. 18 20 613 94

Kierowników lub wykonawców grantów rozpoczynających się uprzejmie prosimy o przy-gotowanie 20 minutowych wystąpień, poświęconych syntetycznej informacji o przyjętych założeniach i spodziewanych wynikach badawczych swoich grantów.

Kierowników lub wykonawców grantów kończących się uprzejmie prosimy o przygotowanie 30 minutowych referatów podsumowujących wyniki uzyskane w grancie. Zapewniamy dostęp do komputera, rzutnika multimedialnego dla prezentacji komputerowej, ekranu i tablicy. Uprzejmie prosimy o przesłanie e-mailem (danuta@iitis.pl), krótkiego (1 strona) opracowania przygotowanego w edytorze Word, podsumowującego uzyskane wyniki lub przedstawiającego zamierzenia projektu. Teksty te umieścimy w biuletynie (materiały seminarium).

Wystąpienia uczestników Seminarium planujemy w sesjach przedpołudniowych i popo-łudniowych w dniach 2, 3 i 4 grudnia 2010 r. Przewidujemy też uroczystą kolację połączoną z dyskusją. Wstępną wersję programu zamieścimy wcześniej na stronie Instytutu http://seminrium.iitis.pl

Opłaty: koszty uczestnictwa wynoszą 1800 zł. Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2010 r. na konto organizatorów:

ING Bank ÅšlÄ…ski, I Oddz. Gliwice,

nr 19 1050 1285 1000 0002 0211 3585

z dopiskiem ,,Seminarium’’, oraz koniecznie (!) z nazwiskiem uczestnika.

 

Ze względów organizacyjno-finansowych prosimy także o udział w Seminarium w peł-nym okresie jego trwania. Wynika to z faktu, że musimy opłacić wszystkie zarezerwowane pokoje.

Prosimy również o wypełnienie załączonego do Komunikatu formularza potwierdzającego udział i odesłanie go jak najszybciej na adres organizatorów Seminarium.

 

Adres organizatorów:

 

Prof. Tadeusz CZACHÓRSKI

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 73 19, fax 32 231 70 26

e-mail: tadek@iitis.pl

e-mail: danuta@iitis.pl


Prosimy również o wypełnienie załączonego do Komunikatu formularza potwierdzającego udział i odesłanie go jak najszybciej na adres organizatorów Seminarium.